Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Artemidorus De urinis London British Museum Regius (Brit. Mus.) 16 C XVI XVI. f. 8 II, p. 019. "mit lat. Interlinearübersetzung." Kalbfleish View Record
Galenos De urinis Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 125 - 126 I, p. 127. Inc. ariston ouron esti. Expl. tote kai sunistatai to ouron View Record
Galenos De urinis Escurial Escurial Scorial. Y. III. 14 XV. f. 49 v I, p. 127. Inc. ouron ariston men esti prôton men opoion to kata fusin View Record
Galenos De urinis Escurial Escurial Scorial. Σ. III. 17 XVI. f. 110 I, p. 127. Inc. to fusikon ouron ene xanthon. Expl. paschei ta neura sêmainei View Record
Galenos De urinis Escurial Escurial Scorial. Φ. III. 12 XV. f. 8 v I, p. 127. Inc. sêmeion eschatês apepsias. Expl. kai astheneian ek chroniou nosêmatos View Record
Galenos De urinis Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. plut. 74, 31 XIV. p. 22 b I, p. 127. Inc. tên peri tês tôn ourôn diaforas View Record
Galenos De urinis Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. plut. 75, 19 XIV. p. 12 I, p. 127. View Record
Galenos De urinis Florenz Bibl. Nazionale Magliabecch. 1 XVI. f. 207 v I, p. 127. Inc. ti dêloi to lepton kai ôchron ouron. Expl. tou melagcholikou chumou View Record
Galenos De urinis Gallipoli Ekkl. Ag. Nikolaou 38 XIV. f. 52 I, p. 127. Gal. p. ourôn View Record
Galenos De urinis Gallipoli Ekkl. Ag. Nikolaou 38 XIV. f. 57 v I, p. 127. tou autou poion ouron ariston estin epi tôn nosountôn View Record
Galenos De urinis [Leyden] [Universitäts-Bibliothek] [Voss.] [31] I, p. 127. View Record
Galenos De urinis [Leyden] [Universitäts-Bibliothek] [Warnerian.] [53] I, p. 127. View Record
Galenos De urinis London British Museum Addit. (Brit. Mus.) 17, 900 XVII. f. 93 I, p. 127-128. Inc. ouron leukon View Record
Galenos De urinis London Medical Society H Hi 17 = We 30 XV in. no. 27 Dbg. I, p. 128. View Record
Galenos De urinis Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. Q 94 Sup. XV-XVI. f. 332 N., p. 039. Inc. ouron leukon mê echon upostasin. View Record
Galenos De urinis Modena Bibl. Estense Mutinens. 115 (II D 16) XV. f. 9. I, p. 128. View Record
Galenos De urinis Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XIV. f. 167 v - 170 I, p. 128. Inc. wie im Scorial. Φ. III. 12. Expl. polueidê kai apepta View Record
Galenos De urinis Oxford Bibl. Bodleiana Laudian. 58 (nunc 59; Bodl. 708) XV. f. 374 I, p. 128. Inc. wie im Lond. Addit. 17, 900. Expl. marasmon sêmainei View Record
Galenos De urinis Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. 88 XV-XVI. f. 47 b I, p. 128. Inc. ean esti klokion. Expl. kai ou suntomon thanaton View Record
Galenos De urinis Oxford Bibl. Bodleiana Roe. 15 (Bodl. 26o [261 bei Ackermann]) XV ex. f. 89 b I, p. 128. Inc. und Expl. wie im Laudian. View Record