Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos De urinis Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 3636 XIV-XV. f. 125 - 126 I, p. 127. Inc. ariston ouron esti. Expl. tote kai sunistatai to ouron View Record
Galenos De urinis Escurial Escurial Scorial. Y. III. 14 XV. f. 49 v I, p. 127. Inc. ouron ariston men esti prôton men opoion to kata fusin View Record
Galenos De urinis Escurial Escurial Scorial. Σ. III. 17 XVI. f. 110 I, p. 127. Inc. to fusikon ouron ene xanthon. Expl. paschei ta neura sêmainei View Record
Galenos De urinis Escurial Escurial Scorial. Φ. III. 12 XV. f. 8 v I, p. 127. Inc. sêmeion eschatês apepsias. Expl. kai astheneian ek chroniou nosêmatos View Record
Galenos De urinis Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. plut. 74, 31 XIV. p. 22 b I, p. 127. Inc. tên peri tês tôn ourôn diaforas View Record
Galenos De urinis Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. plut. 75, 19 XIV. p. 12 I, p. 127. View Record
Galenos De urinis Florenz Bibl. Nazionale Magliabecch. 1 XVI. f. 207 v I, p. 127. Inc. ti dêloi to lepton kai ôchron ouron. Expl. tou melagcholikou chumou View Record
Galenos De urinis Gallipoli Ekkl. Ag. Nikolaou 38 XIV. f. 52 I, p. 127. Gal. p. ourôn View Record
Galenos De urinis Gallipoli Ekkl. Ag. Nikolaou 38 XIV. f. 57 v I, p. 127. tou autou poion ouron ariston estin epi tôn nosountôn View Record
Galenos De urinis [Leyden] [Universitäts-Bibliothek] [Voss.] [31] I, p. 127. View Record
Galenos De urinis [Leyden] [Universitäts-Bibliothek] [Warnerian.] [53] I, p. 127. View Record
Galenos Fauces definiuntur Florenz Bibl. Mediceo Laurentiana Laurent. App. 2 XV. f. 359. I, p. 127. View Record