Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Aëtius Amidenus Excerpta varia Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XIV. f. 176 II, p. 007. Podagrikai therapeiai procheiroi. Inc. kenôsis dia flebotomias. Expl. epithes View Record
Diocles Ad Antigonum regem epistula de tuenda valetudine Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XV. f. 174. II, p. 028. View Record
Galenos De urinis Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XIV. f. 167 v - 170 I, p. 128. Inc. wie im Scorial. Φ. III. 12. Expl. polueidê kai apepta View Record
Hippokrates De elementis Neapel Bibl. dei Gerolamini Neapol. XXII. 1 XIV. f. 161 v I, p. 046. Wie im Monac. View Record
Hippokrates De urinis Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XIV. f. 166 v - 167 I, p. 044. Inc. okosoisin oura pachea [= Aph. sect. IV no. 69]. Expl. all' autês kath' eautên View Record
Hippokrates Epistulae Neapel Bibl. dei Gerolamini XXII. 1 XIV. f. 133 v - 135 v I, p. 038. Epp. 10 - 13 View Record