Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Hippokrates De septimanis Wien Colleg. S. J. Rossianus XI. 167 XVI. f. 12 v N., p. 027. Inc. isteon ôs ippokratês epta êlikias. Expl. ibid. gerôn eis tas dekatessaras ebdomadas. View Record
Paulus Nicaeensis De cognitione et curatione variorum morborum Wien Bibl. colleg. S. J. Vindob. Rossianus XI. 167 XV. f. 1. N., p. 063. Pinax Inc. A'. peri episkepseôs. Expl. 2v RL' Peri paronuchias View Record
Paulus Nicaeensis De cognitione et curatione variorum morborum Wien Bibl. colleg. S. J. Vindob. Rossianus XI. 167 XV. f. 12 v N., p. 063. de cognitione et curatione variorum morborum. Inc. f. 12v pollôn te kai poikilôn. Expl. f. 135v tên sarka panatchothen apo tou onuchos. View Record
Philo Excerpta varia Wien Colleg. S. J. Rossianus XI. 167 XV. f. 156 r N., p. 063. Filônos . filô tên skeuasian panu eis flegmatikous kai pneumatikous. Inc. krokou ouggias B'. Expl. kai melitos to arkoun. View Record
Rufus Excerpta varia Wien Colleg. S. J. Rossianus XI. 167 XV. f. 148 r N., p. 065. skeuasia ieras tou roufou tou efesiou eis duspnoiikous kai disouriôntas kai pachuflegmatikous. Inc. chamandrinou ouggias I'. Expl. melitos apêfrismenon to arkoun. View Record
Syncellus Excerpta Wien Colleg. S. I. Rossianus XI. 167 XV. f. 153 v N., p. 066. skeuasia sugkellou tou panolbiou. Inc. pepereôs koinou. Expl. melitos to arkoun. View Record