Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos Iatrosophia Athos Bibl. Mon. Ibêrôn 4655. 535 XVI. I, p. 123. I … Gal. Ipp. kai Meletiou. Inc. Oti o kosmos View Record
Hippokrates Jatrosophium Athos Bibl. Mon. Ibêrôn 4655. 535 XVI. I, p. 042. Iatros. eklelegm. upo pollôn bibliôn iatrik. Gal. Ipp. kai Meletiou View Record
Meletius monachus Excerpta varia Athos Bibl. Mon. Ibêrôn 4655. 535 XVI. II, p. 064. Iatrosofê eklelgemenon upo … Gal. Ipp. kai Mel. kai allôn dokimôn iatrôn. Cap. I. oti o kosmos upo tessarôn stoicheiôn View Record