Home   Back to list
First Previous Next Last
City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Author Work Folios Diels Pages Notes View
Athos Bibl. Mon. Batopediou A 29 Aëtius Amidenus Iatricorum libri XVI II, p. 005. View Record
Athos Batoped. A 29 XIV Aëtius Amidenus Iatricorum libri XVI N., p. 043. Es fehlen B. V c. 137-143, VI und Schluss von XVI. View Record
Athos Bib. Mon. Dionysiou 3701. 167 XV. Galenos De hominis natura testamentum. De victu singulis mensibus servando I, p. 124. Inc. egô Galênos pepeiramenos panu tou tôn anthrôpôn êthous View Record
Athos Bib. Mon. Dionysiou 3701. 167 XV. Hippokrates Ad Ptolemaeum regem epistula de hominis fabrica I, p. 040. View Record
Athos Bib. mon. Dionysiou 3748. 214 XV. Gregorius Nyssenus De hominis opificio no. 1 II, p. 039. Kef. L' View Record
Athos Bib. mon. Dionysiou 3748. 214 XVIII. Gregorius Theologus De compositione et distinctione corporis humani no. 2 II, p. 040. Poiêmata … IG' Peri fuseôs anthrôpinês View Record
Athos Bib. Mon. Dionysiou 3758. 224 XVI. Hippokrates Hippocratis ad Galenum discipulum liber de pulsibus et de temperamentis corporis humani p. 985. I, p. 047. View Record
Athos Bib. mon. Dionysiou 3766. 232 XVII. Epiphanius Physiologus no. 25. II, p. 035. View Record
Athos Bib. mon. Dionysiou 3778. 244* XVII. Epiphanius Physiologus no. 2. II, p. 035. View Record
Athos Bib. mon. Dionysiou 3799. 265 XV. Nemesius Emesenus De natura hominis no. 2. II, p. 066. View Record
Athos Bib. mon. Dionysiou 3808. 274 XVI. Gregorius Nyssenus De hominis opificio f. 333 II, p. 039. P. fuseôs anthrôpou View Record
Athos Bib. Mon. Dionysiou 3881. 347 XVI. Lucas Compositio salsi intictus f. 195. II, p. 058. View Record
Athos Bib. mon. Dionysiou 3897. 363* XVIII. Epiphanius Physiologus no. 7. II, p. 035. View Record
Athos Bibl. Mon. Docheiariou 2917. 243 XVII. Hippokrates Hippocratis ad Galenum discipulum liber de pulsibus et de temperamentis corporis humani p. 136 A I, p. 047. Peri eis pion topon tou kormiou tou anthrôpou eurisketai kathena stoichion apo ta tessara. Ippokratous pr. Gal. tou autou mathêtê View Record
Athos Bibl. Mon. Esfigmenou 41 XV. Galenos Hippocratis aphorismi et Galeni in eos commentarii VII I, p. 104. in libros II-VII View Record
Athos Bibl. Mon. Esfigmenou 41 XV. Hippokrates Sententiae de vita et morte I, p. 041. View Record
Athos Bibl. Mon. Esfigmenou 41 XV. Hippokrates Aphorismi f. 1 I, p. 012. c. comm. anon. View Record
Athos Esfigmenou 41* XV. Aëtius Amidenus Iatricorum libri XVI II, p. 005. vgl. Costomiris, Rev. des ét. gr. III p. 177 View Record
Athos Bibl. Mon. Esfigmenou 2323. 310 XVIII. Hippokrates Aphorismi I, p. 012. View Record
Athos Bibl. Mon. Esfigmenou 2330. 317 XVI. Hippokrates De natura hominis - I, p. 021. View Record