Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Aëtius Amidenus Iatricorum libri XVI Leipzig Bibl. senat. 391 (Repos. I fol. 36 a. a) XVIII II, p. 006. L. IX-XVI View Record
Gregorius Nyssenus De hominis opificio Athos Xenophôntos 739. 37 XVIII II, p. 039. P. anthrôpou kef. L' View Record
Hermes Trismegistus Pros Asklêpion logos katholikos Athen Nationalbibl. 1180 XVIII no. 1. II, p. 044. View Record
Meletius monachus Excerpta varia Athos Panteleêmonos 5768. 261 XVIII II, p. 064. Tou panierôtatou kai logiôtatou mêtropolitou Naupaktou kai Artês kuriou, kuriou Meletiou, Eisagôgê diaforôn akousmatôn kai iatrikôn View Record