Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos De stomacho Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 1808 XV. f. 143 I, p. 131. Peri atonias stomachou kai uptiasmou kai anatropês View Record