Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Esdras Propheta De hydropisia Wien Bibl. colleg. S. I. Rossianus XI.167 XV. f. 156 N., p. 051. Inscr. kai ê tritê skeuasia tou esdrakos tou sofou kai megalou profêtou eis - nosêmata. Inc. mamêra, ouggian A. Expl. apêfrismenon to arkoun. View Record
Esdras Propheta De hydropisia Wien Hofbibliothek Vindob. med. 31 XV. f. 133 - 133 v. N., p. 051. View Record
Esdras Propheta De hydropisia Wien Hofbibliothek Vindob. med. 41 XIV-XV. f. 92 v - 93 v. N., p. 051. View Record