Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos Excerpta varia Athos Pantokratoros 1268. 234 XIII. I, p. 148. Inc. … kastou exa G' kinamômou. Expl. euriskontai kai therma View Record