Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Athenaeus Excerpta Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. 88 XV (XVI). f. 47 II, p. 021. Ippokratous didaskalou kai Galênou sofou kai Paulou kai Athênaiou rêtoros kai Iôannou Tzetzou diagnôsis peri ialiôn [sic!] arrôstôn kai teleutês anthrôpôn. Inc. to A'. aspron. Expl. sêmainei kai thanaton View Record
Galenos De causis pulsuum libri IV London British Museum Harleian. (Brit. Mus.) 5625 XV (XVI). f. 157 I, p. 088. Inscr. Peri aitiôn tôn sfugmôn View Record
Galenos De cerebro eiusque tunicis London British Museum Burneian. (Brit. Mus.) 94 XV (XVI). f. 170. I, p. 119. View Record
Galenos De dignoscendis pulsibus libri IV London British Museum Harleian. (Brit. Mus.) 5625 XV (XVI). f. 91. I, p. 087. View Record
Galenos De morbis excerpta Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. [88] [XV (XVI).] I, p. 126. [Ex Gal. et aliis de morbis et medicamentis variis]. Vgl. unter p. ourôn und p. sfugmôn View Record
Galenos De praesagitione ex pulsibus libri IV London British Museum Harleian. (Brit. Mus.) 5625 XV (XVI). f. 226. I, p. 088. View Record
Galenos De pulsuum differentiis libri IV London British Museum Harleian. (Brit. Mus.) 5625 XV (XVI). f. 1. I, p. 087. View Record
Galenos Iatrosophia London British Museum Harleian. (Brit. Mus.) 5626 XV (XVI). f. 2 I, p. 123. Iatrosof… Ipp. Gal. Archig. etc. View Record
Iustus Excerpta London British Museum Harleian. (Brit. Mus.) 5626 XV (XVI). f. 2* II, p. 056. Iatrosofion poiêthen upo diaforôn filosofôn pros Ippokratous gignomenôn autou mathêtôn … Ioustou … View Record
Logadius Excerpta London British Museum Harleian. (Brit. Mus.) 5626 XV (XVI). f. 2* II, p. 058. Iatrosofion poiêthen upo diaforôn filosofôn tôn pros Ippokratous gignomenôn autou mathêtôn … Logadiou … View Record
Oribasius Medicae collectiones ad Iulianum London British Museum Burneian. (Brit. Mus.) 94 XV (XVI). f. 170 II, p. 071. L. XXIV. XXV. Expl. alla kai bolês tinos prosdein View Record
Paulus Italus Excerpta Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. 88 XV (XVI). f. 47 II, p. 081. Ippokr. didaskalou kai Gal. sofou kai Paulou Italikou kai Athênaiou rêtoros kai Iôannou diagnôsis peri ialiôn [l. ualiôn] arrôstôn kai teleutôs anthrôpôn. Inc. to a; aspron. Expl. sêmainei kai thanaton View Record