Author:   Paulus Italus
Work:   Excerpta
Year/Century:   XV (XVI).
City:   Oxford
Library:   Bibl. Bodleiana
MS Designation:   Baroccian.
Collection:  
Shelfmark:   88
Folios:   f. 47
Diels Pages:   II, p. 081.
Notes:   Ippokr. didaskalou kai Gal. sofou kai Paulou Italikou kai Athênaiou rêtoros kai Iôannou diagnôsis peri ialiôn [l. ualiôn] arrôstôn kai teleutôs anthrôpôn. Inc. to a; aspron. Expl. sêmainei kai thanaton
  View First Version Record