Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Athenaeus De remediis ordine alphabetico Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. 150 XV. in. f. 48 v II, p. 021. "non pauca congruunt cum remediroum collectione sub Dioscoridis et Stephani nomine tradita". Daremberg, Not. et Extr. I 37 View Record
Athenaeus Excerpta Oxford Bibl. Bodleiana Baroccian. 88 XV (XVI). f. 47 II, p. 021. Ippokratous didaskalou kai Galênou sofou kai Paulou kai Athênaiou rêtoros kai Iôannou Tzetzou diagnôsis peri ialiôn [sic!] arrôstôn kai teleutês anthrôpôn. Inc. to A'. aspron. Expl. sêmainei kai thanaton View Record
S. Basilius Ad Eusthatum medicum de obiectionum haereticorum solutione Paris Bibl. Nationale Parisin. 912 XIV. f. 519. II, p. 021. View Record
S. Basilius De hominis generatione. Libri III Bologna Bibl. Universitaria Bonon. 2911 XVI. f. 73 II, p. 021. Vgl. Krumbacher, Sitz.-Ber. d. bayr. Akademie 1892 II p. 342 sqq. View Record
S. Basilius De hominis generatione. Libri III Oxford Bibl. Bodleiana Miscell. 20 XIV. f. 302. II, p. 021. View Record
S. Basilius De hominis generatione. Libri III Paris Bibl. Nationale Parisin. 478 XV. f. 105 v. II, p. 021. View Record
S. Basilius De hominis generatione. Libri III Paris Bibl. Nationale Parisin. 500 XI. f. 184 v. II, p. 021. View Record
S. Basilius De hominis generatione. Libri III Paris Bibl. Nationale Parisin. 2299 XV. f. 191. II, p. 021. View Record