Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Galenos De pulsibus ad Antonium Oxford Bibl. Bodleiana Clarkian. 16 (18378) XIV. f. 74 b I, p. 113. Expl. kai malista epi tôn akmazontôn = K. XIX 641, 3 View Record
Galenos Remedia Oxford Bibl. Bodleiana Clarkian. 16 (18378) XIV. f. 95 I, p. 133. Peri ebenou. Inc. ebenos tôn eis chulon analuomenôn esti xulôn. Expl. kai reumata kai fluktainas armottousin View Record
Hippokrates Epistula ad Ptolemaeum regem de sanitate tuenda Oxford Bibl. Bodleiana Clarkian. 16 (18378) XVI. f. 88 b. I, p. 041. View Record