Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Aelius Promotus Dynameron Rom Bibl. Vaticana Vatic. 299 XV. f. 451 N., p. 042. Inc. ta leiponta apo tou NÊ' kefalaiou ek tou bibliou tou Promôtou . allo baptikon . kikida < D'. "Diese Excerpte stammen aus cap. RE' ff. des Dunameron." W. W. Agschrift im Wellmanns Besitz. View Record