Home   Back to list
First Previous Next Last
Author Work City Library MS Designation Collection Shelfmark Year/Century Folios Diels Pages Notes View
Aelius Promotus De animalibus virus eiaculantibus et de venenis Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. S 3 Sup. N., p. 042. "Stammt aus Vatic. 299." M. W. View Record
Aelius Promotus De animalibus virus eiaculantibus et de venenis Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. S 3 Sup. XXV/XVI. f. 69 - 112 v II, p. 004. Collation im Berol. fol. 39 [275] View Record
Aelius Promotus De animalibus virus eiaculantibus et de venenis Rom Bibl. Vaticana Vatic. 299 N., p. 042. Abschrift besitzt E. O. Winstedt, Oxford. View Record
Aelius Promotus De animalibus virus eiaculantibus et de venenis Rom Bibl. Vaticana Vatic. 299 XV. f. 473 - 493 v II, p. 004. Abschrift im Berol. fol. 39 [275]. Rohdes Abschrift mit der Collation des Ambros. Im Wellmanns Besitz View Record
Aelius Promotus Dynameron Escurial Escurial Scorial. Φ. I. 2 XVI. f. 139 II, p. 004. Apographon des Marcian. View Record
Aelius Promotus Dynameron Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. S 3 Sup. XV-XVI. f. 21 N., p. 042. "Apogr. des Vatic." M. W. View Record
Aelius Promotus Dynameron Rom Bibl. Vaticana Vatic. 299 XV. f. 451 N., p. 042. Inc. ta leiponta apo tou NÊ' kefalaiou ek tou bibliou tou Promôtou . allo baptikon . kikida < D'. "Diese Excerpte stammen aus cap. RE' ff. des Dunameron." W. W. Agschrift im Wellmanns Besitz. View Record
Aelius Promotus Dynameron Venedig Bibl. Nazionale Marciana Marcian. 295 a. 1470 N., p. 042. Vollständige Abschrift in Wellmanns Besitz. View Record
Aelius Promotus Dynameron Venedig Bibl. Nazionale Marciana Marcian. 295 XIV. f. 191 v - 274 v II, p. 004. Abschrift besitzt E. O. Winstedt, Oxford. Teilweise Abschrift in Wellmanns Besitz View Record
Aelius Promotus Iatrica Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. S 3 Sup. XV/XVI. f. 21 II, p. 004. Inc. allo baptikon kikidia View Record
Aelius Promotus Physica et antipathetica Leyden Universitäts-Bibliothek Voss. 29 II, p. 004. View Record
Aelius Promotus Physica et antipathetica Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. f. 125 v. N., p. 042. View Record
Aelius Promotus Physica et antipathetica Mailand Bibl. Ambrosiana Ambros. S 3 Sup. XV/XVI. f. 114. II, p. 004. View Record
Aelius Promotus Physica et antipathetica Rom Bibl. Vaticana Vatic. 299 XV. f. 494 - 495 v II, p. 004. Abschrift besitzt E. O.Winstedt, Oxofrd. Rohdes Abschrift in Wellmanns Besitz View Record