Author:   Oribasius
Work:   Excerpta varia
Year/Century:   XVI.
City:   Wien
Library:   Hofbibliothek
MS Designation:   Vindob.
Collection:   med.
Shelfmark:   27
Folios:   f. 122
Diels Pages:   II, p. 074.
Notes:   Peri to pôs chrê ginôskein to aima. Inc. dei de ginôskein touto oti to aima o profainetai. Expl. ina mê diaboun kai ta egkata autês
  View First Version Record