Author:   Dioscurides
Work:   Opera varia
Year/Century:   XIX.
City:   Athen
Library:   Nationalbibl.
MS Designation:  
Collection:  
Shelfmark:   1480
Folios:  
Diels Pages:   II, p. 029.
Notes:   D. ta apanta eis to kata stoicheion metakosmêthenta upo Antôniou Pothêtou iatrou tou Naziou
  View First Version Record