Author:   Splenius Philosophus
Work:   De generatione hominis
Year/Century:   XIII.
City:   Tübingen
Library:   Univ.-Bibl.
MS Designation:   Tubing.
Collection:  
Shelfmark:   2
Folios:   f. 291
Diels Pages:   II, p. 095.
Notes:   Splêniou filosofou peri gennêseôs anthrôpou kai othen trita kai ennata kai tessarakosta tois tethneôsin epitelousin, parelthontos tou anthrôpou
  View First Version Record